Vad är Ejes Boat Guide

Alla har nytta av Ejes Boat Guide!

En praktisk handledning för att finna fel

EJES BOAT GUIDE är ett dokument med över fyrtio års samlade erfarenheter om plastbåtars konstruktion och utförande. Den är en praktisk handledning som är till god hjälp för att du själv ska kunna hitta fel och brister på den båt du äger eller är på väg att köpa.

EJES BOAT GUIDE är uppdelad i en motorbåts- och en segelbåtsguide. Varje del innehåller ca 200 bilder med exempel på fallgropar samt instruktioner om hur du själv kan söka dig fram till båtens svaga punkter. Klicka på bilden så blir den större. Guiden är lättöverskådlig och indelad i ca femton huvudrubriker som i sin tur leder till ett femtiotal underrubriker. För att hitta allvarligare fel, ur kostnadssynpunkt, rekommenderas att först läsa det som står med röd text. Den röda texten blir fet vid utskrift så att även de som bara kan skriva ut i svart/vitt också kan se vilka texter som är viktiga ur ett kostnadsperspektiv.

Du har nytta av EJES BOAT GUIDE i många sammanhang:

Båtägaren får nyttiga tips

Ska jag behålla båten eller sälja? Vad behöver jag åtgärda för att behålla båten?
EJES BOAT GUIDE hjälper dig på ett enkelt sätt att fatta rätt beslut. Det blir tryggare för hela familjen om man känner båtens tekniska och säkerhetsmässiga status.

Köparen av begagnad båt kan spara tid - och pengar

Det här är ett sätt att slippa besiktningskostnader innan rätt båt hittas. Börja med att läsa den röda texten (vid utskrift blir den fet) för att undvika de värsta och dyraste bristerna. Om du inte upptäcker några allvarliga fel kan du fortsätta med den övriga texten. Ibland kan även många små och medelstora fel sammanlagt vara väl så kostsamma som ett enda större fel.

Båtsäljaren blir bättre förberedd

Med hjälp av EJES BOAT GUIDE kan du slippa överraskningar.
Du blir bättre förberedd om du går igenom din båt innan du annonserar ut den. Köparens förtroende för dig blir dessutom större om du väl känner till skruvar och muttrar på din båt. Därmed kan du få ut ett bättre pris och snabbare beslut.

Bra för båtbranschen

Besiktningsmän, båtmäklare, banker, båtförsäkringsbolag, servicevarv, båtbyggare, leverantörer av tillbehör och många andra kan gräva fram nyttig information i EJES BÅT GUIDE.

Vill du titta på exempel ur EJES BOAT GUIDE?

För motorbåtsguiden: 7.M Drev, torrsatt (2 Volvo Penta)
För segelbåtsguiden: 37.S Axel, roder torrsatt (2 Roder)

Spara ned för egen dokumentation

I köpet ingår två mallar i excel, Kalkylhjälp och Min båt. Dessa filer kan du spara i din dator för att underlätta egen dokumentation med bild och text.

Mina sidor

Efter inloggning visas länken Mina sidor. När du klickar finner du fem rubriker; Köp abonnemang, Ladda ned filer, Ändra adressuppgifter, Byt lösenord samt Se status.

Uppdateringar

Uppdateringar av guiderna sker succesivt - naturligtvis utan extra kostnad för dig som kund.

Missbruk av copyright kommer att spåras och beivras